DIGI DS-781

DIGI DS-781 je vaga s LCD displejom obostrano (za kupca i operatera). Vaga ima RS-232 sučelje za prijenos podataka na računalo. Pogodnosti ove vage su baterijsko napajanje i tipke za brzo biranje.