Datalogic magellan 1100i

 

Datalogic magellan 1100i barkod skener brže dekodira loše otisnute ili oštećene kodove, skenira u bilo kojoj orijentaciji,  moguće ga je učvrstiti za površinu, a može se koristiti i kao ručni skener. Otporan je na padove i udarce.