Colormetrics P4000

Serija P4000 vitkija je, lakša, brža i naročito fleksibilna zahvaljujući djelomično izmjenjivim priključcima, a njeni korisnici mogu biti iznimno fleksibilni zahvaljujući brojnim opcijama i dodacima.