DIGI Platforme

DIGI Platforme su kvalitetne vage za razne primjene i imamo ih raznih modela.

Modeli:
S-YA
S-YAS (INOX)
S-YAS (INOX) b
S-YB
S-YBS (INOX)
S-QA
S-QAS (INOX)
S-QB
S-QBS (INOX)
S-YC
S-XC